idlafizkim
1nerde madanoğlu nerde diğer ....lerlaedri
2o şimdi dışarda fakat ne kadar özgürlaedri
3o hala dışarda fakat ne kadar dahalaedri
4yeter, söz milletindir!Türk Milleti
5kalbimi put sanıp da kıran kimAsaf Halet Çelebi
6yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendiniRıza Polat Akkoyunlu
7gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendiniRıza Polat Akkoyunlu
8istemem artık avunmak anarak hayalinilaedri
9kesintisiz eylemsizlikçi üzerine düşeni hiçbir şey yapmaksızın yaparlaedri
10inanç insanları birleştirir, birleştirmek inanca kaynaklık etmezÝsmet Özel
11gel sen dahi söyle böyle bir sözÞeyh Galib
12ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayanaNef'i
13eğitimin amacı köle olmaya yetecek kadarını bilmektirÝsmet Özel
14ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezlerHayali
15karanlığı çöktüğünde akşamın bir sen varsın bir de akmayan zamanlaedri
16gülmen değil gölgen bile aydınlatır yolumu gölge et yeterlaedri
17şıracı savcı olmuş bozacı katillaedri
18kötünün elindeki en ayartıcı silah, savaşa çağrıdır; kadınlarla yapılan savaşa benzer ki sonu yatakta biterKafka
19bazı adamlar başkasının hürriyetine mani olmadıkça kendisini tamamıyla hür hissetmezCenap Þehabettin
20Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil. Fikirlerime karşı hiçbir taahhüdüm yoktur; ister değiştiririm, ister muhafaza ederim.Cenap Þehabettin
21insan tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler itiraz edemezCenap Þehabettin
22ne kadar baş varsa o kadar düşünce olduğuna göre, ne kadar yürek varsa o kadar sevme biçimi vardırTolstoy
23bütün mutluluklar birbirine benzer ama her mutsuzluk kendine özgüdürTolstoy
24o saygı dediğin şey sevgi yokluğunu gizlemek için icad edildiTolstoy
25hayatta elinden gelen herşeyi yapmadan, seçtiğin kadını sevmekten vazgeçip onu gerçek karakteriyle görmeye başlamadan önce evlenmeTolstoy
26herşeyi anlamak herşeyi affetmek demektirTolstoy
27insan tanrıyı aklıyla kavrayamaz, yaşantısıyla kavrarTolstoy
28ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında; yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışındaAhmet Hamdi Tanpınar
29üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum, ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacakEinstein
30iki şey sonsuzdur: Evren ve insan ahmaklığı; ve evreninkinden ise şüpheliyimEinstein
31hiçbir yanlışlığa düşmeyen kişi, yeni bir hiç birşeyi denemeyendirEinstein
32sır senin esirindir, onu ortaya çıkardığın vakit sen onun esirin olursunHz. Ali
33ilim bir nokta idi, cahiller için çoğaltıldıHz. Ali
34ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin Nebati
35geçmişine taş atanın geleceğine gülle atarlarBahtiyar Vahapzade
36çözümün parçası olmayanlar problemin bir parçası olurlarGoethe
37Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir.Cenap Þehabettin
38yaşamak için yalvarmadık, ölmek için yalvarmayızKurtlar Vadisi
39dostum olmaz, hasmım yaşamazKurtlar Vadisi
40Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.Kurtlar Vadisi
41asla birilerinin umudunu kırma, belki de sahip oldukları tek şey odurKurtlar Vadisi
42hayatta edindiğim tecrübeler, yediğim kazıkların toplamıdırKurtlar Vadisi
43Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm ? Ben senin için yaşamayı göze almışım.. Kurtlar Vadisi
44sonunu düşünenler kahraman olamazKurtlar Vadisi
45dünya bir gündür, o da bugündür!Kurtlar Vadisi
46iki kişinin bildiği sır değildirKurtlar Vadisi
47insana güvenme ölür, ağaca yaslanma kururKurtlar Vadisi
48kurtlukta kanun, düşeni yemektirKurtlar Vadisi
49azdan az, çoktan çok giderKurtlar Vadisi
50rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tozdurKurtlar Vadisi
51bizim de bir adımız var ezanla konuldu selayla biterKurtlar Vadisi
52kurtlar vadisinde gövdeden kopan başlar üzerinde ilerlenirKurtlar Vadisi
53cennetten çiçek alıp cehenneme dikemezsin, cehennemden kor alıp cenneti yakamazsınKurtlar Vadisi
54çakal gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsunKurtlar Vadisi
55bu alem, kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir, herkesin birbirini susturduğu alemdirKurtlar Vadisi
56vadiye pus indikten sonra kurt değil kurda, attığı adıma bile güvenmezKurtlar Vadisi
57dostunu da, düşmanını da kendin seçtiğin sürece güçlüsünKurtlar Vadisi
58çok mütevazi olma, kibirden bilirlerKurtlar Vadisi
60çok büyüğü olan büyüyemezKurtlar Vadisi
61Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yok. Önemli olan kefeyi tutan demir.Kurtlar Vadisi
62kurşunla iş görenin kurşunla işi görülürlaedri
63yoksul birçok şeyden mahrumdur, ama açgözlü her şeydenPublilius Syrus
64hristiyanlar alim olunca hıristiyanlıkla alakaları kesilir, müslümanlar da cahil olunca islamiyetle alakaları kesilirCharles Mismer
65bilenin susması, bilmeyenin boş konuşması kadar çirkindirEflatun
66Waldo, sen neden burda değilsin?Henry David Thoreau
67her bildiğini söyleme, her söylediğini bilBatlamyus
68iki şey aklın eksikliğini gösterir: konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmakSadi
69başkalarının acı çektiklerini fark etmeyi başaramayan insanların, acı çektiklerini de anlatmaları çok zordurÝsmet Özel
70tek başına bir şey olmayanın içinde yer aldığı gürüh dolayısıyla bir şey olma ihtimali hiç yokturÝsmet Özel
71ne senden rükû ne benden kıyam / selamün aleyküm aleyküm selamGevheri
72benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtemMehmet Akif Ersoy
73Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuş / Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuşMehmet Akif Ersoy
74ben geldim geleli açmadı göklerSezai Karakoç
75bir gözleri ahuya zebun etti felek (bizi)Yavuz Sultan Selim
76beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mıFuzuli
77selam verdim rüşvet değildir diye almadılarFuzuli
78Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge / Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrıFuzuli
79Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var / Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı varFuzuli
80Ya rab belayı aşk ile kıl aşina beni / Bir dem bela-yı aşktan etme cüda beniFuzuli
81Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan / Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mıFuzuli
82Gâmım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen /Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mıFuzuli
83değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâilFuzuli
84Hikmet-i dünya vü mâfiha bilen ârif degül /Ârif oldur bilmeye dünya vü mâfiha nedürFuzuli
85Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib / Kılma derman kim, helakim zehri dermanındadırFuzuli
86Dost biperva, felek birahm, devran bisükun / Derd çoh, hemderd yoh, düşman kavi, talih zebunFuzuli
87Bir mevsim-i baharına geldik ki âlemin / Bülbül hamuş, havz tehi, gülistan harabÝzzet Molla
88hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin senÞeyh Galib
89eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kafidirKoca Ragıp Paşa
90su uyur düşman uyur hasta-i hicran uyumazÞeyh Galib
91çeşmini gördüm unuttum derdi de dermanı daÞeyh Galib
92Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibiMuhibbi
93ölmek kaderde var yaşayıp köhnemek hazinYahya Kemal Beyatlı
94sükut etmek gibi alemde nadana cevap olmazKevefi Þefi'i Dede
95tahsil-i kemalat kem alat ile olmazNabi
96aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kil u kal imiş ancakFuzuli
97ehli dil birbirin bilmemek insaf değilNefi
98çerh ile söyleşemem ayinesi saf değilNefi
99ehli dildir diyemem sinesi saf olmayanaNefi
100tuti-i mucize guyem ne desem laf değilNefi
101Doğru olursan ok gibi yabana atarlar seni / Eğri olursan yay gibi ellerde tutarlar seniLaedri
102rızka mâni olanın rızkını Allah keserNevres
103Ne kendi rahat etti ne verdi halka huzur / Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kuburLaedri
104bârika-yı hakîkât, müsâdeme-i efkârdan doğarLaedri
105yoktan da vardan da ötede bir Var vardırSezai Karakoç
106Ölüm güzel şey budur perde ardından haber / Hiç güzel olmayaydı ölür müydü Peygamber?Necip Fazıl
107Yunus Emrem bu sözü eğri büğrü söyleme / Seni sığaya çeken bir Molla Kasım gelürYunus Emre
108Gül alırlar, gül satarlar / Gülden terazi tutarlar / Gülü gül ile tartarlar / Çarşı pazarı güldür gülÜmmi Sinan
109El ma'na fi batını'ş şâîr Laedri
110Þecaat arzederken merd-i kıptî sırkatin söylerKoca Ragıp Paşa
111Olacak bir kimsenin bahtı kavi talii yâr / Kehlesi dahi, mahallinde işe yararKoca Ragıp Paşa
112Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım / Kurbanın olam var mı benim bunda günahımNahifi
113Geldimse ne var ben şuâra bezmine âhir / Âdet budur,âhirde gelir bezme ekâbirNev'i
114Hüzün ki en çok yakışan bizeHilmi Yavuz
115Padişah olsan da derler er kişi niyetineMuhibbi
116sen gelmeyince hatıra bilsen neler gelirSüleyman Çelebi
117mühür kimdeyse Süleyman odurLaedri
118kuzguna yavrusu ankâ görünürLaedri
119hülyası kalmayınca hayatın ne zevki varYahya Kemal Beyatlı
120gül yağını eller sürünür çatlasa bülbülOsman Nevres
121benim sinem Karacaahmet Mezarlığı'ndan daha kalabalıkOsman Bölükbaşı
122yezidin harcı zulüm yiğidin borcu ölümÖmer Lütfü Mete
123When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.Dom Helda Camara
124During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.George Orwell
125if we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at allNoam Chomsky
126ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi olMevlana
127Deryada sonsuzluğu zikretmeye ne zahmet! Al sana, derya gibi sonsuz Karacaahmet!Necip Fazıl Kısakürek
128Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait. / Þimdi yeni şeyler söylemek lazım.Mevlana
129Ne tükenmez bir hazinesin sen ey dil / Ne devasız bir dertMevlana
130Kim ki benden duyduğundan farklı sözler nakleder / Söyleyenden, söylenenden davacıyım Rahman'a benMevlana
131Gel ne olursan ol yine gelMevlana
132Ümtisizlik kapısı değil bu kapı / Gel ne olursan ol yine gelMevlana
133ayıpları örtmekte gece gibi olMevlana
134keremde, cömertlikte akarsu gibi olMevlana
135tevazuda, mahviyette toprak gibi olMevlana
136hoşgörüde deniz gibi olMevlana
137öfkede, asabiyette ölü gibi olMevlana
138some have been thought brave because they were afraid to run away / bazıları korkularından kaçamadıkları için cesur görünürlerThomas Fuller
139düşman varsa dışımızdadır, dışımızdaysa düşmanımızdırÝsmet Özel
140dayatılmış tarihin ötesinde tarih olduğunu bilmek, bilmektirÝsmet Özel
141Ne dedimse halka hiç yaramadı / Ben gittikten sonra ararlar beniAşık Mahzuni Þerif
142Ufak vücuduma kefen istemem / Varsa insanlıkla sararlar beniAşık Mahzuni Þerif
143Þu yalanci dunyada her canli bir eş arar / Taşun kalbi yok ama oni da yosun sararLaedri
144öldürmek için değil yaşatmak için savaşırızlaedri
145tahsil cehaleti alır eşeklik baki kalır Laedri
146gönlümün içindedir gözden ırak sevgilimVecdi Bingöl
147görmedim ömrümün asude geçen bir deminiKadri Þençalar
148Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime / Titrerim mücrim gibi baktıkça istikablime / Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalimeKemani Sarkis Efendi?
149Bencileyin derdin mi var / Garip garip ötme bülbülYunus Emre
150Bilirim aşıksın güle / Gülün derdinden kim bile / Bahçedeki gonca güle / Dolaşıp söz atma bülbülYunus Emre
151Benim derdim bana yeter / Bir de sen dert katma bülbülYunus Emre
152düşmanın taşı değil, dostun gülü ağır geldiHallac-ı Mansur
153Gel berü ki savm ü salatın kazası var / Sensiz geçen vakt-i hayatın kazası yokNesimi
154Beni bende demen ben bende değilem / Bir ben vardır bende benden içerüYunus Emre
155Bakanlar bana gövdemi görürler / Ben başka yerdeyimAsaf Halet Çelebi
156Gömenler beni gövdemi gömerler / Ben başka yerdeyimAsaf Halet Çelebi
157wu weiLao tzu
158Güle guş ettiremez yok yere bülbül inler / Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinlerAhmed Çelebi
159gözlerimi kapasam karanlıkta kalırsın... haberin var mı?Latife Tekin
160Zannetme ki şöyle böyle bir söz / Gel sen dahi söyle böyle bir sözÞeyh Galib
161Cihanda bulmadım yar-ı muvafık / Muvafık sandığım çıktı münafıkLaedri
162Ne benden rüku ne senden kıyam / Selamün aleyküm aleyküm selamLaedri
163Tarz-ı selefe tekaddüm ettim / Bir başka lugat tekellüm ettimÞeyh Galib
164Yüzünü gösterip evvel giriftar eyledin aşka / Koyup tenha beni derd ü bela ile giden sensinMuhibbi
165Toplanıp ehl-i heva her biri bir saz çalar / Çelebi böyle olur bizde de konser dediğinMuallim Naci
166Bir şulesi var ki şem-i canın / Fanusuna sığmaz asumanınÞeyh Galib
167Hak tecelli eyleyince her işi asan eder / Halk eder esbabını bir lahzada ihsan ederLaedri
168hep çektiğim cihanda benim dil belasıdırNevres
169Künc-i firkatte rakiba beni tenha sanma / Yar ger sende yatursa elemi bende yaturBağdatlı Ruhi
170Gül üzülsün gonca açulsun bana sen gül yeter / Ağlasın bülbüllerin ey gonca tek sen gül yeterZati
171Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektirZiya Paşa
172Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imişBaki
173Derman aradım derdime derdim bana derman imiş / Burhan aradım aslıma aslım bana burhan imişNiyazi-i Halveti
174Ya ver bana mihnetimce takat / Ya takatim olduğunca mihnetFuzuli
175Dest busu arzusuyla ölürsem dustlar / Kuse eylen toprağım sunun anınla yare suFuzuli
176melali anlamayan nesle aşina değilizAhmet Haşim
177Minnet Huda'ya devlet-i dünya fena bulur / Baki kalır sahife-i alemde adımızBaki
178Gerçi gam-ı dil beyan olunmaz / Ateş gibidir nihan olunmazÞeyh Galib
179Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi / Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimizMahir
180Buna kim alem-i imkan derler / Olmaz olmaz deme olmaz olmazLaedri
181tahsil-i kemalat kem alat ile olmazLaedri
182gülü tarife ne hacet ne çiçektir bilirizLaedri
183Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz / Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüzNabi
184derdini söylemeyen derdine derman bulamazNigar Hanım
185Sermaye-i şairan tükenmez / Dünya tükenir yalan tükenmezRazi
186Sönmez seher-i haşre kadar şiir-i kadim / Bir meşaledir devredilir elden eleYahya Kemal Beyatlı
187Bize mülhid diyenin kendüde iman olsa / Dahleden dinimize bari müselman olsaBahayi
188Tarifine gitmemektir evla / Tarife gelir mi hiç MevlaMuallim Naci
189Yok bu şehr içre vasfettiğin dilber nedim / Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sanaNedim
190Meşhurdur fısk ile olmaz cihan harab / Eyler ani müdana-i aliman harabÝzzet Molla
191Allah adın her kim evvel ana / Her işi asan ide Allah anaSüleyman Çelebi
192Nadan ile sohbet etmek güçtür bilene / Çünkü nadan ne gelirse söyler dilineLaedri
193Padişah olsan da derler er kişi niyetineLaedri
194Kendisi muhtac-ı himmet bir dede / Nerde kaldı gayrıya himmet edeLaedri
195Rakibin ölmesi için çare yoktur / Vezir ola meğer sultan Selim'eLaedri
196Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat / Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerindeZiya Paşa
197ol saltanatın yeller eser şimdi yerindeZiya Paşa
198cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelifMuhibbi
199hazır ol cenge ister isen sulh u salahAbdülhak Molla
200Eyvah! Ne yer ne yar kaldı / Gönlüm dolu ah ü zar kaldıAbdülhak Hamid
201Baki yine mey içmeğe and içti demişler / Divane midir bade dururken içe andıBaki
202Zülfünü görenlerin hep bahtı siyah olurmuş / Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydıNevres
203tekkeyi bekleyen elbette içer çorbayıÝbrahim Þinasi
204günde bin kez ölmenin firkat komuşlar adınıLaedri
205Tüketti sanma hezaran hikayet-i aşkı / O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldıÝzzet Molla
206Öyle zaif kıl tenimi firkatinda kim / Vaslına mümkin ola yetürmek saba beniFuzuli
207Günde yüz bin eylesen cevr ü cefa sevdim seni / Böyle yazmış alnıma kilk-i kaza sevdim seniÞeyh Galib
208Sözde darb-ı mesel iradına söz yok amma / Söz odur aleme senden kala bir darb-ı meselNabi
209Eyvah bu baziçede bizler yine yandık / Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandıkZiya Paşa
210Gül gülse daim ağlasa bülbül aceb değil / Zira kimine ağla demişler kimine gülBaki
211Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem / Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövememMehmet Akif Ersoy
212Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam / Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamamMehmet Akif Ersoy
213Bende sığar iki cihan ben bu cihana sığmazam / Gevher-i lamekan benem kevn ü mekane sığmazamSeyyid Nesimi
214neler çeker bu gönül söylesem şikayet olurÞeyhülislam Yahya
215Harabat ehlini hor görme şakir / Defineye malik ne viraneler varFilibeli Ahmet Efendi?
216insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşarYahya Kemal Beyatlı
217Nihân etdim kelâmım gerçi ma’nâ âşikâr oldu / Söz oldu perde-i hüsnün: o perde vasf-i yâr olduÞahin Uçar
218Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü / Dayanır mı şişedir bu reh-i sengsare düştüÞeyh Galib
219Efsun-ı nigahından sahralara düşmüşsün / Divane misin ey dil benden haberin yok muÞeyh Galib
220Dil hayret-i gamla lal kaldı / Galib gibi bimecal kaldı / Gönderdiğim arz-ı hal kaldı / El'an bir ihtimal kaldı / Ýnsafın o yerde namı yok muÞeyh Galib
221Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi / Hainlere amma ki riayet yeni çıktıZiya Paşa
222Milliyeti nisyan ederek her işimizde / Efkar-ı firenge tebaiyyet yeni çıktıZiya Paşa
223çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümettenNamık Kemal
224Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten / Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianettenNamık Kemal
225Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma / Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymettenNamık Kemal
226Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı biinsafa hizmettenNamık Kemal
227Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet / Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyettenNamık Kemal
228Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet / Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esarettenNamık Kemal
229Kilab-ı zulma kaldı gezdiğin nazende sahralar / Uyan ey yareli şir-i jiyan bu hab-ı gaflettenNamık Kemal
230ben gurbette değilim, gurbet benim içimdeKemalettin Kamu
231 It is fortunate that what is necessary, is easy to acquire and what is difficult to have, is not necessary.Epicurus
232Felsefe yap, edebiyat parçala, icat çıkar.Meksika Kaçakları
233none are more enslaved than those who falsely believe they are freeGoethe
234Dertli adamın kararsızlıklarla dumanlarla dolu bir gönül evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.Mevlana
235kartopu gibi alçaldıkça büyüLaedri
236düşmanlarımıza adaletten başkasını borçlu değilizAliya Ýzzetbegovic
237geçmiş zaman olur ki hayali cihan değerHayali
238Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam / Gevher-i lâ mekân menem, kevn ü mekâna sığmazamNesimi
239Be hey Yunus sana söyleme derler/Ya ben öleyim mi söylemeyince?Yunus Emre
240Yunus bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez/Münafıklar elinden örter mana yüzünü.Yunus Emre
241her sözün yeri, her meydanın eri vardırLaedri
242Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz/Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.Niyazi Mısri
243Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi/Cüray-ı safi içip mestan olan anlar biziNiyazi Mısri
244Arifin her sözünü duymaya insan gerek/Bu cihanda sanma ki hayvan olan anlar bizi.Niyazi Mısri
245bu Mesnevi bir manadır yoksa feulun failat değilMevlana
246Lafz u suret cism ile anlamak isterler bizi/Biz ne elfazız ne suret cümle mana olmuşuzNiyazi Mısri
247Þeyhi bu defteri oda yak var sükut kıl/Usanmadın mı şi'r ü gazelden ne faideÞeyhi
248Firkat günüdür ko şi'ri Ahmed/Mahşer gününe terane sığmaz.Ahmed Paşa
249Pişmişin halinden hiç anlar mı ham/Söz az ve öz gerektir vesselam.Mevlana
250Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi/Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası.Yunus Emre
251insanlar kıyıcıydılar, kitaplara sığındımCemil Meriç
252peresten daha peres peresperver tereslerlaedri
253Bedene ben dedi, cana sen dedi / Feymani aslını bilene kadarAşık Feymani
254Benlik bendin yıkamazsın / Ýkilikten çıkamazsın / Bire teslim olmadıkçaAşık Feymani
255bülbüle gül yarar deveye dikenAşık Seyrani
256Fani baki iki parça vücudum / Dışım hâke, içim Hakk’a bağlıdırAşık Halil
257sen susuz derede kayığını yüzdürürsün, ben susuz derede boğulur giderimlaedri
258Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.Nikola Tesla
259We have to remember that what we observe is not nature in itself but nature exposed to our method of questioning.Werner Heisenberg
260islâm mimarisi, sükûnet içerisindeki harekettirTurgut Cansever