USÜL


Sakin ol şampiyon
Ölüye öfke yakışmaz
Sakin ol şampiyon
Kalemle mezar kazılmaz

Gece olup örteceksin sen
Deniz olup kabulleneceksin
Sakin ol şampiyon
Hınçla yol alınmaz

Toprak gibi biriktir ve eğilsin başın
Akarsu gibi çağlasın yaşın
Sakin ol şampiyon
Rahmetsiz ürün alınmaz

Güneş gibi sev ve ısıt
Özün bir sözün bir
Sakin ol şampiyon
Menzile onsuz varılmaz