TASVİR


Bir gözleri ahu dersin bir fettan
Bir gözlere ah edersin bir iman

Bir kaşları keman dersin bir hançer
Bir kaşlara tanedersin bir takdir

Bir lebleri gonca dersin bir viran
Bir leblere vah edersin bir şükran

Bir dendanı mercan dersin bir fena
Bir dendanı zemmedersin bir sena

A mecnun bilir dersin bilmez dersin
Yok vasfettiğin dilber bilmez misin