NAZİRELER

- Elden ele devredilen bir meşaledir şulesi asumanın fanusuna sığmayan şiir-i kadim

- Çerh ile söyleşemeyenlerin ilticagâhıdır şiir-i kadim


Muhibbi:
Yüzünü gösterip evvel giriftar eyleyensin sen
Koyup tenha beni derd ü bela ile gidensin sen

EE:
Yüzün gösterip giriftar eyledin aşka
Işıksız bırakıp düçar eyledin aşka
Issız mihnet yurdunda koyup garip beni
Derd ü bela ile muhtaç eyledin aşka

***

Fuzuli:
Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var

EE:
Sakın adını söyleme fuzuli
Bana leyladan özge can mı var
Varsın benden füzun olsun istidadın
Bana leyladan özge can mı var

***

Osman Nevres:
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı

EE:
Bahtıma dolanan zülüflerinin zulmüdür bahtımı hepten siyah eden
Refet nikabını da açılsın tövbe kapısı bahtım kafir olmasın hepten

***

Thomas Wyatt:
Noli me tangere, for Caesar's I am
And wild for to hold, though I seem tame

EE:
Sezarın canı cehenneme romanın da
Öldürürüm sezarı yakarım romayı da
Yıkar tüm köprüleri vahşetimin seli
Ve tüm uysal cesetler söyler tek bir ismi
Söyle şimdi kiminsin sen
Kimin sözleri bu söylediklerin

***

Şeyh Galib:
Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kaza sevdim seni

EE:
Günde yüz bin eylesen de cevr ü cefa sevdim seni
Böyleymiş kaderim vazgeçemem sevdim seni

***

William Shakespeare:
All the world's a stage
And all the men and women merely players

EE:
Dünya denen bu sahnede
Her oyuncu sırasını bekler
Ödünç repliklerini söyler
Dinlermiş gibi dinler
Yaşarmış gibi yaşar
Ve sonunda sırasını savar
Sahne sahte sahnedeki sahte sahnelenen sahte
Tüm erkek ve kadınların kiralık elbiselerle donandığı bu sahne
Bir ağacın gölgesine sığar
Tüm erkek ve kadınların hayatlarını oynadıkları bu sahne
Bir yaprak daha yere düşmeden biter

***

Fuzuli:
Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

EE:
YALNIZLIK DUASI
Gönül ateşimi söndürme Allahım
Gönlümü geceye döndürme Allahım
Dosta kapımı mühürleme Allahım
Dostun sözünden mahrum etme Allahım

***

Fuzuli:
Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
Beni taneyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

EE:
KÜL
Külün meyli var sanan gafil
Nefesin sahibini görmez misin
Külde akıl arayan gafil
Sözün sahibini tanımaz mısın
Sahip ister harlar ister söndürür
Gafile ancak kıylükal düşer

***

Asaf Halet Çelebi:
Bakanlar bana
Gövdemi görürler
Ben başka yerdeyim
Gömenler beni
Gövdemi gömerler
Ben başka yerdeyim

EE:
Baktığında bana kimim nerdeyim ne önemi var
Bakmadığında gör beni
Gövdem nerede gömülü o zaman bilirsin
Bir bakışınla diriltir ya da tekrar gömersin beni

***

Mehmet Akif Ersoy:
Eşin var aşiyanın var, baharın var ki beklerdin
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?

EE:
Kalp hokka kan mürekkep nefes kilk-i kaza
Arz kızıl asuman kızıl tüm cihan kızıl
Akrep kızıl yelkovan kızıl her an kızıl
Canan yok can yok aşiyan serapa kızıl

***

Sabit:
Şeb-i yeldayı müneccim ile muvakkit ne bilir
Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat

EE:
Geceye sürgün edilen ne bilsin sabahı
Sahib-i zulme sor sen şeb-i yelda kaç saat

***

Nedim:
Senin her cevrine bin can ile sabreylerim amma
Beni pek öldürür ey bivefa ellerle bazarın

EE:
Senden gelsin de cevrolsun başım üstüne
Yeter ki el konmasın elinin üstüne

***

Nahifi:
Göz gördü gönül sevdi ey yüzü mahım
Kurbanın olam var mı benim bunda günahım

EE:
Kör müyüm gönülsüz müyüm görmiyim seni
Varsa günahım bunda kurbanım ben sana

***

Ulvi:
Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam
Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

EE:
Seni tenha bulmaya can atar canım
Ola ki buldum tende mi kalır canım

***

Zati:
Ayıttı ol peri bir gün düşüne girüren bir şeb
Sevincimden nice yıllar geçipdür görmedim uyku

EE:
Belki düşümde görürüm diye ben
Kestim selamı sabahı güneşten

***

Aziz Mahmud Hüdayi:
Ey katreyi umman eden
Ey nutfeyi insan eden
Ey dertlere derman eden
Senden meded senden meded

EE:
Ey katreyi katreye katan
Ey insanı insana katan
Ey merhametiyle mukayyet
Senden vahdet senden vahdet

***

Yunus Emre:
Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

EE:
Mecnun eder yola düşürür
Çıkmazdan çıkmaza süründürür
Çıktığın kapıya döndürür
Gör bak aşkın menzili neymiş

***

Aşık Ömer:
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben

EE:
Ela gözlerindir beni benden alan
Dilimi lal eden bahtımı talan
Benler arasından bana bakan
Ela gözlerindir beni benden alan

***

Aşık Ömer:
Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
Mevlam erdir beni murada kasda
Aşık Ömer eydür sevgili dosta
Allahısmarladık diyemedim ben

EE:
Gönlüme dert oldu yüzündeki peçe
Bilmem mevlam erdirir mi tekrar visale
Veda edemedim ben o ela gözlere
Bilmem mevlam erdirir mi tekrar visale

***

Murat Menteş:
Kalbim oyuncak mı ne, ne kolay kırılıyor?

EE:
Tek oyuncağın mı kalbim ne
Ne çok kırıyorsun

***

Nevres-i Kadim:
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

EE:
Gonca gül bülbül-i şeydayı hayran eder
Yağcı yapraklarını yolar yağ yapar
Bezirgan çarşı pazar gezer müşteri arar
Gül yağı ellere düşer bülbüle keder

***

Karacaoğlan:
Nazlı yardan geldi bana bir name
Eğer doğru ise kırdı belimi
Dediler ki yarini yad eller almış
Kadir mevlam nasib eyle ölümü

EE:
Azraili ulak etmiş mektup göndermiş
Var demiş var git bu ellerden derviş
Karun mu haman mı firavun musun demiş
Azraili icraya memur etmiş göndermiş

***

Karacaoğlan:
Güzel sever diye isnad ederler
Benim haktan özge sevdiğim mi var

EE:
Ayrıldık ayrılalı bühtan üstüne bühtan ederler
Bilmezler her güzelde seni görürüm ben
Ânımsın cânımsın cânânımsın benim sevdiğim sensin sen

***

Şahin Uçar:
Nihân etdim kelâmım gerçi ma’nâ âşikâr oldu
Söz oldu perde-i hüsnün: o perde vasf-i yâr oldu

EE:
Örtmesem söz ile ben seni
Kör eder güzelliğin her göreni

***

Şeyh Galip:
Gerçi gam–ı dil beyan olunmaz
Ateş gibidir nihan olunmaz

EE:
Gam gam üstüne binmiş beyan olunur hal mi bu
Ateş-i dil lav saçar nihan olunur hal mi bu

***

Şeyh Galip:
Esrârını Mesnevi’den aldım
Çaldım veli mîri malı çaldım

EE:
Mîri malı çalmakla tükenir, şiir-i kadim tükenmez
Ummanda katre tükenir, şiir-i kadim tükenmez
Gam da biter dem de biter, şiir-i kadim bitmez

***

Vâlihî Kadim:
Bir gonca sevdim eyledim ağyar alemi
Şekva-yı har eden de benim gül diken de

EE:
Goncayı diken bekler eller değmesin diye
Goncayı diken beller evinden eden denî

***

Nevî:
Arifin gönlün Hüda gamgin eder şâd eylemez
Bende-i makbülünü mevlası azad eylemez

EE:
Aşığın gamdır evi şâd edilmez
Seven sevdiğinden azad edilmez

***

Fuzuli:
Ya ver bana mihnetimce tâkat
Ya tâkatim olduğunca mihnet

EE:
İstemem tâkat eksik olsun istemem
Elimde mihnetin de kalmayacaksa

***

Nedim:
Ehl-i diliz felekte belamız budur bizim
Tuttuk reh-i sevabı hatamız budur bizim

EE:
Dil çeker belayı ehli gamnak olur
Hak yolun tutar alemde birah kalır

EE:
Her bir paresi dilin ayrı bela çeker bin pare olur
Yıldırımlar çakar semada gökler delik deşik olur

***

Şeyh Galip:
Bir gün olursun iki gözüm sen de aşıka yar
Bu macerayı ben o zaman söylerim sana

EE:
Çağlayan söz yolak bulamaz ise
Eğleşecek konak yıkıldı ise
Sıra dağlar delinir iki gözüm
Teskin edecek kalp karardı ise

***

Niyâzî-i Mısrî:
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş

EE:
Kime dedimse derdin dermanındır dediler
Dermanımı da dert belletti aklıevveller

EE:
Derman derdim derdime dermanım dert imiş kendime
Derbeder etti dermanım beni hasretim derdime