BASÜBADELMEVT


Leyla ölür mecnuna ölüm yar olur
Yar ile vuslat dar-ı bekaya kalır

Dembedem ölümle hemhâl yaşar mecnun
Her dem yâre vasıl her dem yardan ayrı

Ölmeden önce öl denmedi mi sana
En iyi öğüt söylenmedi mi sana

Leylayı kimden bildin gidişini kimden
Surete bu dinmez perestiş de neden

Aç gözünü mecnun diriliş vaktidir
Perde-i hicranın indiriliş vaktidir

Ne unutuldun ne de terk edildin sen
Yırt at kefenini mecnun ecrin sensin